Wedstrijdverloop

  • Fase 1: 1 juni – Zondag 12 september 2021: Voordracht/Kandidatuurstelling + Indiening deelnamedossier (verplicht!) ten laatste op zondag 12 september 23u59
  • Fase 2: 13 september – 29 september: selectie deelnamedossiers + beraadslaging
  • Fase 3 : 30 september – 13  oktober – pitchings + bedrijfsbezoeken + jureermomenten
  • Fase 4: Maandag 11 oktober – bekendmaking provinciale laureaten op campagnewebsite
  • Fase 5: Woensdag 13 oktober 2021 – Provinciale uitreiking KMO van het Jaar
  • Fase 6: Tussen vrijdag 15 oktober 12u00 en zondag 7 november 2021 23u59 -  Publieksstemming nationale finalisten via de website www.unizokmovanhetjaar.be
  • Fase 7: Woensdag 10 november 2021 - Nationale pitching – (UNIZO vzw, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel)
  • Fase 8: Woensdag 24 november 2021 - Prijsuitreiking van de nationale winnaars KMO van het Jaar 2021